Divisional Secretariat - Uduvil - Development Division

GN Division   Development Officer's Names T.P Number
J/182 - Uduvil SouthWest g dumy Mrs. Tharani Rijinolraj 0778800839
J/183 - Uduvil Center J183 Kajenthiny Mrs. Kajenthiny Sripavan 0779587287
J/184 - Uduvil South East g dumy Mrs. S.Pirashanthy 0772833657
J/185 - Uduvil Center North J185 Pirapawathy Ms.Prabawathy Sivasubramaniyam 0776665687
J/186 - Uduvil North g dumy Mrs.Kajenthini Sivaruban 0763241191
J/187 - Sanguvely J187 Nagananthiny Ms. Nagananthiny Thirunavukkarasu 0776670017
J/188 - Inuvil South West J188 Sarmila1 Mrs. Sarmila Kirubakaran 0773527501
J/189 - Inuvil East J189 sivagowri Mrs. Sivagowri Thirukkumar 0776779366
J/190 - Inuvil North East J190 Janarthani1 Mrs. Janarthanani Kajeeran 0777178434
J/191 - Inuvil West J191 Thirugnana Mrs.Selvanayagam Thuirugnanagowry 0778997978
J/192 - Thavady South J192 Sujatha Mrs. Sujatha Sanjeevkanth 0779046200
J/193 - Thavady East J193 Kugapriya Mrs. Kugapriya Thevarajah 0775426507
J/194 - Thavady North J194 Kalpana Mrs. Kalpana Niranjan 0775274523
J/195 - Chunnakam North J195 Dilruxy  Mrs. Dilruksi Subaraj  0779634724
J/196 - Chunnakam South J196 Jamuna1  Mrs.Mathanaruban Jamuna  0776442019
J/197 - Chunnakam East J197 Thusyanthi  Ms. Thushyanthi Balasuntharam  0776120023
J/198 - Chunnakam Center J198 kavitha  Mrs. Kavitha Aravinthan  0773320682
J/199 - Chunnakam West J199 Vasuki  Ms. Vasuki Kanthasami  0703553786
J/200 - Kantharodai J200 Gowri1  Ms.Gowry Perinpanathan  0772032906
J/201 - Earlalai West g dumy  Mrs. Kajana Vaseekaran  0770621597
J/202 - Earlalai South West g dumy  Mrs.R Jeyakaran  
J/203 - Earlalai South  J203 Senthuran1  Mr. Thiruselvam Senthuran  0777110093
J/204 - Earlalai East g dumy  Mrs.Bavani Thayalan 0774300326
J/205 - Earlalai North J204 205 Subashiny  Mrs.Prabakar Violet Subashini  0775594436
J/206 - Earlalai Center J202 206 Lokeswaran1 Mr. Kumarasami Lokeswaran  0770314044
J/207 - Punnalaikadduvan South J207 Jasmin Mrs.Jasmin Antan Gnanakumar  0774310230
J/208 - Punnalaikadduvan North  J208 Vathanaraj  Mr Uthayakumar Vathanaraj  0774186912
J/209 -  Evenai  J209 Suthakaran1  Mr. Kananathan Suthakaran  0776222493
J/210 - Kuppilan South J210 Niththiya  Mrs. Niththiya Charles Selvakumar  0761058159
J/211 - Kuppilan North J211 Subajini  Mrs. Subashini Sukirtharajah  0779552310

News & Events

Scroll To Top